Servicii vizionare în construcții 

Sistem integrat de management de proiect și consultanță

Servicii vizionare în construcții 

Sistem integrat de management de proiect și consultanță

Folosim cele mai moderne tehnologii, la standarde internaționale, pentru succesul proiectului tău

4Projects, parte din grupul Novart, reunește o echipa de specialiști cu peste 10 ani de experiență în implementarea soluțiilor de digitalizare in procesele de construcții.

Management de proiect

Management de proiect pentru investiții în construcții în toate fazele acestora: concepție, proiectare, execuție, recepție. Abordăm integrat aspectele de scop, calitate, cost, timp, comunicare, riscuri, resurse umane, procurare, reprezentând Beneficiarul/Investitorul dar colaborând cu toate părțile și specialitățile implicate în cadrul proiectului. Ne aducem aportul de know-how în managementul proiectului, precum și abordarea bazată pe colaborare, digitalizare și Building Information Modelling (BIM).

Construction Management

Construction management presupune administrarea mai multor pachete de lucrări și antreprenori specializați prin gestionarea eficientă a proceselor de planificare, proiectare, procurare și construire.

Utilizând tehnici specializate de management de proiect în toate fazele de dezvoltare ale unei investiții, asigurăm economii considerabile pentru client.

Proiectare

Proiectarea clădirilor și infrastructurii de către o echipă multidisciplinară de arhitecți și  ingineri proiectanți, integrând proiectului executanților și producătorilor sau furnizorilor de materiale și echipamente.

Proiectăm bazându-ne pe colaborare, digitalizare, metodologii moderne, Building Information Modelling (BIM), livrarea integrată a proiectelor, în toate fazele de evoluție a acestora. 

Project Monitoring

Servicii de monitorizare și raportare tehnică și financiară pentru entitățile finanțatoare, bănci, fonduri de investiții, investitori privati și altele.

Monitorizăm progresul proiectelor analizând aspectele de calitate, cost și termen de execuție comparativ cu planificarea inițială, evidențiind performanțele, problemele, inadvertențele și riscurile, în urma inspecțiilor efectuate în cadrul proiectelor și analizând amănunțit documentele.

Technical Due Dilligence

Analiza detaliată a tuturor aspectelor tehnice legate de proiectele de
construcții civile și energie regenerabilă în toate fazele de dezvoltare
ale unei investiții cu referire la aspecte legate de: fezabilitatea realizării proiectului, studii de teren, respectarea standardelor și legislației în construcții, taxe legale, autorizații și avize, utilități, planificarea proiectului, documentația de proiect, finanțare.

Supervizare lucrări

Supervizarea lucrărilor pe șantier în vederea asigurării calității, încadrării în termenele de execuție, respectării proiectului, cerințelor legale și implementarea solicitărilor clientului, monitorizarea antreprenorilor și subantreprenorilor în vederea îndeplinirii sarcinilor din contractele de execuție lucrări, de servicii și de furnizare.

Consultanță finanțare

Analiza financiară a proiectelor, elaborarea studiilor de fezabilitate și a planurilor de afaceri, elaborarea cererilor de finanțare și a tuturor documentațiilor de finanțare pentru proiecte publice, finanțate de la bugetul de stat sau din fonduri europene, sau proiecte private.

Parteneriat

Parteneriatul este utilizat pentru împărțirea riscurilor și beneficiilor în proiectele de investiții în construcții. Fie că este vorba de Parteneriat Public-Privat sau de parteneriate private între finanțatori, investitori, proiectanți, constructori care adera la obiectivele comune de realizare și operare a unui obiectiv de investiții, livrarea integrată a proiectului, un parteneriat de succes va asigura avantaje tuturor celor implicați în proiect.

Management de proiect

Management de proiect pentru investiții în construcții în toate fazele acestora: concepție, proiectare, execuție, recepție. Abordăm integrat aspectele de scop, calitate, cost, timp, comunicare, riscuri, resurse umane, procurare, reprezentând Beneficiarul/Investitorul dar colaborând cu toate părțile și specialitățile implicate în cadrul proiectului. Ne aducem aportul de know-how în managementul proiectului, precum și abordarea bazată pe colaborare, digitalizare și Building Information Modelling (BIM).

Construction Management

Construction management presupune administrarea mai multor pachete de lucrări și antreprenori specializați prin gestionarea eficientă a proceselor de planificare, proiectare, procurare și construire.

Utilizând tehnici specializate de management de proiect în toate fazele de dezvoltare ale unei investiții, asigurăm economii considerabile pentru client.

Proiectare

Proiectarea clădirilor și infrastructurii de către o echipă multidisciplinară de arhitecți și  ingineri proiectanți, integrând proiectului executanților și producătorilor sau furnizorilor de materiale și echipamente.

Proiectăm bazându-ne pe colaborare, digitalizare, metodologii moderne, Building Information Modelling (BIM), livrarea integrată a proiectelor, în toate fazele de evoluție a acestora. 

Project Monitoring

Servicii de monitorizare și raportare tehnică și financiară pentru entitățile finanțatoare, bănci, fonduri de investiții, investitori privati și altele.

Monitorizăm progresul proiectelor analizând aspectele de calitate, cost și termen de execuție comparativ cu planificarea inițială, evidențiind performanțele, problemele, inadvertențele și riscurile, în urma inspecțiilor efectuate în cadrul proiectelor și analizând amănunțit documentele.

Technical Due Dilligence

Analiza detaliată a tuturor aspectelor tehnice legate de proiectele de
construcții civile și energie regenerabilă în toate fazele de dezvoltare
ale unei investiții cu referire la aspecte legate de: fezabilitatea realizării proiectului, studii de teren, respectarea standardelor și legislației în construcții, taxe legale, autorizații și avize, utilități, planificarea proiectului, documentația de proiect, finanțare.

Supervizare lucrări

Supervizarea lucrărilor pe șantier în vederea asigurării calității, încadrării în termenele de execuție, respectării proiectului, cerințelor legale și implementarea solicitărilor clientului, monitorizarea antreprenorilor și subantreprenorilor în vederea îndeplinirii sarcinilor din contractele de execuție lucrări, de servicii și de furnizare.

Consultanță finanțare

Analiza financiară a proiectelor, elaborarea studiilor de fezabilitate și a planurilor de afaceri, elaborarea cererilor de finanțare și a tuturor documentațiilor de finanțare pentru proiecte publice, finanțate de la bugetul de stat sau din fonduri europene, sau proiecte private.

Parteneriat

Parteneriatul este utilizat pentru împărțirea riscurilor și beneficiilor în proiectele de investiții în construcții. Fie că este vorba de Parteneriat Public-Privat sau de parteneriate private între finanțatori, investitori, proiectanți, constructori care adera la obiectivele comune de realizare și operare a unui obiectiv de investiții, livrarea integrată a proiectului, un parteneriat de succes va asigura avantaje tuturor celor implicați în proiect.

Contact

Dorești să ne transmiți ceva? Lasă-ne un mesaj și îți vom răspunde în cel mai scurt timp.

Contact

Dorești să ne transmiți ceva? Lasă-ne un mesaj și îți vom răspunde în cel mai scurt timp.