Management de proiect

Soluția pentru coordonarea eficientă a proceselor de construcție, la fiecare etapă 

Asigurăm management de proiect pentru investiții in construcții în toate fazele acestora: concepție, proiectare, execuție, recepție. 

Management de proiect 

Soluția pentru coordonarea eficientă a proceselor de construcție, la fiecare etapă 

Asigurăm management de proiect pentru investiții în construcții în toate fazele acestora: concepție, proiectare, execuție, recepție.

Abordare integrată

Abordăm integrat aspectele legate de scop, calitate, cost, timp, comunicare, riscuri, resurse umane, procurare.

Colaborare

Reprezentăm beneficiarul/investitorul, colaborând totodată cu toate părțile implicate (arhitect, ingineri proiectanți, consultant finanțare, consultant imobiliar, prestatori de servicii, autorități publice, avizatori, antreprenori generali, antreprenori de specialitate, furnizori, montatori, etc).

Know-how

Ne aducem aportul de know-how în managementul proiectului, dobândit pe parcursul a peste 10 ani de experiență în proiecte variate.

Tehnologii moderne

Abordăm proiectele folosind tehnologii și metode de lucru moderne bazate pe digitalizare și Building Information Modelling (BIM).

Peste 10 ani de experiență în managementul proiectelor de construcții

Cum lucrăm?

f

Definirea și structurarea proiectelor


Definim scopul proiectului în colaborare cu beneficiarul/investitorul pe baza planului de afaceri pentru proiectul de investiții în construcții și elaborăm planului de management al proiectului. Definim defalcarea pe activități a proiectului, (Work Breakdown Structure-WBS) pentru monitorizarea implementării și livrarea completă, conform obiectivelor.

Planificarea si monitorizarea programelor de investiții și a portofoliilor de proiecte


Planificăm prin metode precum Analiza Drumului Critic, Linia de Echilibru, Timp-Locație și planificare 4D, respectiv simularea execuției lucrărilor prin integrarea graficului de execuție cu modelul 3D BIM al proiectului. Oferim o planificare integrată a resurselor si costurilor și monitorizăm în permenență progresul proiectului pe baza planificării de referință. Facem Analiza Valorii Dobândite.

Consultanță costuri


Oferim consultanță pentru costuri pornind de la faza de concept, proiectare, ofertare-contractare, până la execuția lucrărilor. Folosim standarde internaționale pentru estimarea, planificarea și controlul costurilor proiectelor, cu obiectivul de a le optimiza pentru încadrarea în parametrii bugetului. Facem estimare de costuri, întocmim bugetul și planul de costuri, monitorizăm si raportăm în timp real.

Procurare


Gestionăm procurarea prin metode moderne, prin integrarea lanțului de aprovizionare și aplatizarea acestuia prin managementul direct al furnizorilor, utilizând tehnologii avansate de analiză și decizie, planificare, coordonare și control. Asigurăm resursele optime pentru livrarea proiectului în termeni de calitate, durată de execuție și buget prin adaptarea metodelor traditionale de tip proiectare-ofertare-execuție sau moderne, proiectare și execuție dar și pe cele inovative, bazate pe digitalizare și Building Information Modelling (BIM).

Cum lucrăm?

f

Definirea și structurarea proiectelor


Definim scopul proiectului în colaborare cu beneficiarul/investitorul pe baza planului de afaceri pentru proiectul de investiții în construcții și elaborăm planului de management al proiectului. Definim defalcarea pe activități a proiectului, (Work Breakdown Structure-WBS) pentru monitorizarea implementării și livrarea completă, conform obiectivelor.

Planificarea si monitorizarea programelor de investiții și a portofoliilor de proiecte


Planificăm prin metode precum Analiza Drumului Critic, Linia de Echilibru, Timp-Locație și planificare 4D, respectiv simularea execuției lucrărilor prin integrarea graficului de execuție cu modelul 3D BIM al proiectului. Oferim o planificare integrată a resurselor si costurilor și monitorizăm în permenență progresul proiectului pe baza planificării de referință. Facem Analiza Valorii Dobândite.

Consultanță costuri


Oferim consultanță pentru costuri pornind de la faza de concept, proiectare, ofertare-contractare, până la execuția lucrărilor. Folosim standarde internaționale pentru estimarea, planificarea și controlul costurilor proiectelor, cu obiectivul de a le optimiza pentru încadrarea în parametrii bugetului. Facem estimare de costuri, întocmim bugetul și planul de costuri, monitorizăm si raportăm în timp real.

Procurare


Gestionăm procurarea prin metode moderne, prin integrarea lanțului de aprovizionare și aplatizarea acestuia prin managementul direct al furnizorilor, utilizând tehnologii avansate de analiză și decizie, planificare, coordonare și control. Asigurăm resursele optime pentru livrarea proiectului în termeni de calitate, durată de execuție și buget prin adaptarea metodelor traditionale de tip proiectare-ofertare-execuție sau moderne, proiectare și execuție dar și pe cele inovative, bazate pe digitalizare și Building Information Modelling (BIM).

Accesează Novart Marketplace și înscrie-ți proiectul pentru a obține cea mai bună oferta de preț!